Pompeu Fabra a l’Arxiu de l’IEC

 

Consulteu les referències relacionades amb Pompeu Fabra, extretes de la base de dades de l’Arxiu Històric de l’IEC:

 

SÈRIES DOCUMENTALS:

• Expedient de Pompeu Fabra com a membre de l’IEC

• Correspondència enviada, rebuda i relacionada amb Fabra

• Treballs

• Participació de Fabra en les reunions del Ple de l’IEC: accés a l’Arxiu Digital de l’IEC

• Participació de Fabra en les reunions de la Secció Filològica: accés a l’Arxiu Digital de l’IEC