Obra i publicacions

Pompeu Fabra és considerat el «seny ordenador» de la llengua catalana moderna. Des de la revista L’Avenç promogué una campanya per a la reforma lingüística. Participà en el I Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906). Autor de la Gramática de la lengua catalana (1912), impulsà la promulgació de les Normes ortogràfiques (1913). Per encàrrec de l’IEC, que l’adoptà com a oficial, publicà la Gramàtica catalana (1918). És l’autor de les Converses filològiques i del Diccionari general de la llengua catalana (1932), concebut com a canemàs del futur diccionari de l’Institut.

 

 

 

 

 

 

 

Entre els anys 2005 i 2020 s’ha publicat tota l’obra de Pompeu Fabra, un total de deu mil pàgines que constitueixen els deu volums de les Obres completes, sota la direcció de Jordi Mir i Joan Solà, amb la col·laboració de trenta especialistes.

Publicacions de Pompeu Fabra a l’IEC