Fons Pompeu Fabra de Jordi Mir

El fons bibliogràfic del Fons Pompeu Fabra de Jordi Mir està format per 1.668 registres d’obra impresa, que inclou publicacions de Pompeu Fabra així com nombroses obres sobre l’autor. El completa un important fons de llengua catalana amb publicacions dels segles XIX i XX. Tot el material està catalogat i ordenat a les dependències de  l’IEC.

El fons d’arxiu donat pel Sr. Jordi Mir està format per més de 2.000 documents, i ha estat inventariat, catalogat i ordenat a l’Arxiu de l’IEC. El material s’ha ubicat físicament al dipòsit d’arxiu en contenidors i camises de preservació, i s’ha digitalitzat per a facilitar la seva preservació i difusió. [Consulteu el quadre de classificació]